GITS (Master & Ph.D)
2002/03 Toshinori Miyazawa*(NTT Docomo)
2002/09 Takeo Ogita (Fujimic), Shigemitsu Watanabe (Panasonic), Hideyuki Tatsumi** (Toppan)
2004/03 Mizuki Kanada (SONY), Ouji Nakagami (SONY), Naoto Shimizu (IBM), Shu Tanabe* (Toppan)
2005/03 Tetsuhiro Kato (FujitsuLab)
2006/03 Yuma Sano (Toshiba), Yuichi Tsunematsu (CANON)
2007/03 Yusuke Itani (Mitsubishi Elec.), Koichi Kato (SONY), Takayuki Goto (KDDI), Yuki Yamamoto (Mitsubishi Corp.), Yusuke Akima* (NRI)
2008/03 Masafumi Higashi (EIZO), Yoshitomo Takahashi (SONY), Yoshiya Kowashi* (IHI)
2008/09 Abhay Ghatpande, Ph.D (Motsai)
2009/03 Hiroyuki Kojima (Olympus), Teppei Takagi (IBM), Seiichi Tani (Bosch)
2010/03 Kei Kawamura, Ph.D (2013) (KDDI)
2011/03 Hiromi Moriya
2013/03 Taichi Yamazaki
2014/03 Chang-Uk Jeong, Ph.D
*: Dept. of Electronics, Information and Communication Eng.
**: Attached to Ohya Lab.

CSCE (Bachelor)
2014/03 Ryo Ishigami (Ministry of HLW), Mei Takafuji (NTT East)

GITS (Master & Ph.D)
2014/09 Yuan Yao
2015/02 Daisuke Ishii, Ph.D (2014) (FujitsuLab)
2015/03 Ming Chen (Kyocera), Jie Zhang

CSCE (Bachelor)
2015/03 Nobutaka Ishibashi (Xware), Kazuma Ide (Yucho Bank), Ryohei Miyachi (Agfa)
2015/09 Kyohei Fujioka (NDD)

GITS (Master)
2015/09 Haimeng Zhang (NEC SI)

CSCE
2016/03 Kazuki Nagao (JRI), Taki Noguchi (JAL)
2017/03 Yifei Zhang, M.Eng. (CCTV), Daisuke Goda (Mizuho Securities)
2017/09 Kipkemoi Japhet Ngeno, M.Eng. (Fujitsu Internship followed by Kenyan Government)

CSCE (Master)
2018/03 Kimimaru Kato (CANON), Hiroki Watabe (CANON), Masanori Takagi (NHK)

CSCE (Bachelor)
2018/03 Tomohito Inata (Tokyo Electron), Ryota Kimura (Daiko Advertising Inc.)